• KÄNNER DU TILL HAVSSALET FRÅN ILE DE RÉ?
  Upplagd av
     Visningar (189)
    
     0 Kommentar

  KÄNNER DU TILL HAVSSALET FRÅN ILE DE RÉ?

  Havssaltet på ön Ré ”Ile de Ré” är, tack vare havet, solen och vinden, naturligt rikt på magnesium, kalium, natrium, kalcium, järn och mangan, viktiga spårämnen och mineraler för vår kropp. 

  Ett 100 % naturligt salt, som det från Ile de Ré, behandlas inte kemiskt. Det skördas manuellt med förfädernas traditionella metoder.

  Saltet från Ile de Ré skördas för hand från saltbäddarnas lerbottnar, därav dess grå färg, ett bevis på att det är naturligt, obehandlat och icke urlakat.

  Saltarbetarna (les sauniers) på Ile de Ré bidrar till att underhålla öns våtmarker, till den biologiska mångfalden och till balansen i denna naturplats, klassificerad och registrerad ”Natura 2000” och sedan 2003 omnämnd på Ramsarkonventionens sidor (Convention de Ramsar - en internationell konvention för skydd av våtmarker).

  Produktsortimentet för Cooperative of Salt Farmers består av havs/flingsalt  (Fleur de Sel), fint havssalt/strösalt (sel fin) och grovt havssalt (gros sel). 

  notre-histoire-marais-salants-950x400.jpg